Polityka prywatności

Dbamy o Państwa prywatność. Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane tylko i wyłącznie, jeżeli jest to konieczne do prawidłowego świadczenia usługi.

Zgodnie z RODO, poniżej przedstawiamy Państwu zasady przetwarzania danych stosowane przez Administratora.

I. Kim jest Administrator danych?

Administratorem danych jest Katarzyna Turek-Kawecka Diet –Event –Catering Expert. ul. Brunona Schulza 7, 30-898 Kraków, NIP: 679-289-26-02, Regon: 123121398.

II. W jakim celu zbieramy Państwa dane ? Jak długo je przetwarzamy?

Możemy przetwarzać Państwa dane w następujących celach:

 1. Komunikacji z Państwem , w tym udzielania odpowiedzi na pytania przekazane przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, w ramach prowadzonych spotkań on-line itp.

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z Użytkownikami Strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu lub ustania celu biznesowego. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji z Państwem. Dane mogą być także przetwarzane w celu archiwizacji do celów wewnętrznych w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.

 1. Zawarcia umowy i jej realizacji (złożenia zamówienia).
 2. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń
 3. Realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (m.in. obowiązków podatkowych i archiwizacyjnych).

  Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy, jak np. prawo do reklamacji z tytułu rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Po tym okresie, dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku gdy dane są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (jak np. wystawianie i przechowywanie faktur) – dane będą przetwarzane w tym celu nie dłużej niż przez 6 lat (obowiązki archiwizacyjne dot. dokumentów księgowych), chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Wysyłki informacji marketingowych (m.in. wysyłki newslettera oraz innych informacji o usługach, produktach, promocjach, darmowych treściach).

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania newslettera.

Do celów komunikacji handlowej potrzebuję Państwa zgody zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Możecie ją Państwo w każdej chwili wycofać, klikając link w stopce maila lub pisząc do mnie na adres podany wyżej.

 1. Administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram) w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, w tym komunikacji z Państwem, kierowania do Państwa treści marketingowych.

Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy zdecydujecie się Państwo na polubienie strony / dołączenie do grupy / wybranie opcji „Obserwuj” lub w inny sposób zostawicie Państwo swoje dane na platformie zarządzanej przeze mnie, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to”, „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się ze mną.

Informuję, że zasady odnoszące się do strony/fanpage’a/grupy ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/fanpage/grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

 1. Zamieszczania komentarzy.

W stosunku do danych widocznych na naszej Stronie przy zamieszczonym komentarzu, dane te są przetwarzane przez nas w celu administrowania Stroną i jej obsługi oraz komunikacji z Państwem w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub wniesienia sprzeciwu.

 1. Zbierania danych wrażliwych.

Dane wrażliwe są zbierane w celu realizacji umowy i jej prawidłowego wykonywania w oparciu o Państwa świadomą i dobrowolną zgodę (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – do czasu ustania celu biznesowego lub cofnięcia zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.

III. Komu możemy przekazać Państwa dane?

Przekazujemy Państwa dane innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w punkcie II.

W razie potrzeby Państwa dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy przy realizacji ww. celów: współpracownikom, firmie hostingowej, firmie informatycznej, firmie świadczącej usługi księgowe i udostępniającej program do faktur, firmie świadczącej usługi newslettera lub inne usługi marketingowe, firmie świadczącej usługi chmurowe, platformie udostępniającej możliwość umawiania wizyt on-line, firmie obsługującej Klientów lub udostępniającej program do obsługi Klientów i wspierającej nas w realizacji umowy (np. umożliwiającej tworzenie jadłospisów, dokonywania analizy składu ciała). Dane mogą być także udostępniane firmom przeprowadzającym badania (np. laboratoryjne lub nutrigenetyczne) oraz innym podmiotom wspierającym nas w realizacji celów przetwarzania.

Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG. W sytuacji gdy jednak będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Państwa zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane w RODO po spełnieniu m.in. obowiązku informacyjnego. Państwa dane mogą być przekazane:

 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Asana, Inc., 1550 Bryant Street, 2nd Floor San Francisco, California 94103
 • MailChimp, The Rocket Science Group, LLC675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA.

IV. Jakie prawa Państwu przysługują?

W związku z RODO przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • cofnięcia zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

Jeżeli uważacie Państwo, że Wasze dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu ze mną celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.

V. Przepisy prawa obowiązujące w zakresie danych osobowych

W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności RODO.

VI. Polityka plików cookies

Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 1. piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych;
 2. kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę;

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Możecie dokonać Państwo samodzielnie zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Brak wyrażenia zgody na pliki cookies może ograniczać działanie niektórych funkcjonalności na Stronie.

VII. Wtyczki społecznościowe

Na Stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portale takie jak: Facebook, Instragram. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są bezpośrednio na stronach usługodawców tych portali społecznościowych.

VIII. Współadministrowanie

Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy Facebook jest Katarzyna Turek-Kawecka Diet-Event-Catering Expert, ul.Brunona Schulza 7, 30-898 Kraków, NIP: 679-289-26-02,  Regon: 123121398. zwana/zwany dalej Administratorem oraz Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, zwany dalej Współadministratorem. Dane te są przetwarzane w oparciu o współadministrowanie przez ww. podmioty. Szczegółowe zasady dotyczące współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach, opisane zostały na stronie Informacje o statystykach strony . Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i Współadministratorem.


Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Katarzyna Turek-Kawecka Diet-Event-Catering Expert, ul. Brunona Schulza 7, 30-898 Kraków, NIP: 679-289-26-02,  Regon: 123121398.
 2. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie, w celu i przez czas niezbędny do:
 • zawarcia umowy oraz jej wykonywania; Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia/realizacji umowy. W przypadku podania dodatkowych danych, które nie są niezbędne, ale mogą usprawnić realizację umowy – przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o uzasadniony interes Administratora do czasu ustania celu biznesowego lub wniesienia sprzeciwu;
 • dla celów wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze, w tym m.in. przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości (m.in. przechowywanie faktur i dokumentów księgowych przez okres 6 lat);
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (m.in. w postaci ustalenia lub dochodzenia roszczeń/obronie przed roszczeniami, komunikacji z Państwem i obsługi Państwa zapytań, marketingu usług i produktów firmy) – do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – co nastąpi wcześniej,
 • w przypadku danych szczególnej kategorii, tzw. danych wrażliwych w oparciu o zgodę do celów realizacji umowy – do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu biznesowego – co nastąpi wcześniej. Podanie tych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do należytej realizacji umowy.
 1. W razie potrzeby Państwa dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy przy realizacji ww. celów: współpracownikom, firmie hostingowej, firmie informatycznej, firmie świadczącej usługi księgowe i udostępniającej program do faktur, firmie świadczącej usługi chmurowe, firmie obsługującej Klientów lub udostępniającej program do obsługi Klientów i wspierającej mnie w realizacji umowy (np. Umożliwiającej tworzenie jadłospisów, dokonywania analizy składu ciała). Dane mogą być także udostępniane firmom przeprowadzającym badania (np. laboratoryjne lub nutrigenetyczne) oraz innym podmiotom wspierającym mnie w realizacji celów przetwarzania.
 2. Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG. W sytuacji gdy jednak będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Państwa zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane w RODO po spełnieniu m.in. obowiązku informacyjnego. Państwa dane mogą być przekazane Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 3. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.